Fremskrittspartiet, tysk venstreparti dannet 1861 i Preussen. Arbeidet for et samlet Tyskland med demokratisk forfatning og parlamentarisk styre. Tilhenger av Manchester-liberalismen. Hadde 1862–66 en utslagsgivende stilling i landdagen; førte en forbitret kamp mot Bismarck. Partiet ble sprengt og gikk 1884 inn i det tyske frisinnede parti, mens den høyre fløy, de nasjonalliberale, brøt ut og ville samarbeide med Bismarck.