Fremskrittsalliansen, støtteavtale mellom USA og 22 stater i Latin-Amerika (Cuba var ikke med), inngått 1961 etter initiativ fra president Kennedys administrasjon. Formålet var å sette fart i den sosiale og økonomiske utvikling i Latin-Amerika. Forventningene var betydelige, men de praktiske resultater var ikke store, og den politiske effekt langt sterkere enn den reelle. Fra ca. 1970 har alliansen vært død også som politisk instrument.