Freikonservative Partei, tysk politisk parti dannet 1866 av en gruppe som brøt ut av det konservative parti. Representerte godseiere som var villige til å samarbeide med storindustrien; inntok politisk en mellomstilling mellom de nasjonal-liberale og de konservative, og stod Bismarck nær. Gikk 1918 opp i Deutschnationale Volkspartei (Det tysknasjonale folkeparti).