Freedom of the City, navn på britiske æresbevisninger, utdeles av flere byer. Freedom of the City i London er byens høyeste æresbevisning, utdelt til kongelige og andre fremstående personer siden 1674. Enhver kan i dag kjøpe den for to guineas; det ærerike ligger i å få den tildelt gratis. Innehaver av Freedom of the City kalles freeman.