Fredrik Vilhelm 1, konge fra 1713, sønn av Fredrik 1, hans etterfølger 1713. Han var arbeidsom og en fremragende organisator, fordoblet hæren og skapte et faglig utdannet offiserskorps. I 1720 vant han det svenske For-Pommern, men førte siden en forsiktig politikk. Fredrik Vilhelm 1 skapte det prøyssiske byråkrati, underbygde eneveldet, hjalp opp landbruk og industri. Hans iherdige arbeid la militært og finansielt grunnen til Preussens stormaktsstilling under Fredrik 2.