Fredrik Otto Lindeman, norsk språkforsker, indogermanist. Mag.art. i sammenlignende indoeuropeisk språkforskning 1961. Dr.philos. 1964. Professor i sammenlignende språkforskning ved Københavns Universitet 1970–76, professor i sammenlignende indoeuropeisk språkforskning ved Universitetet i Oslo fra 1976.

Lindeman har i sitt vitenskapelige virke favnet bredt innenfor sammenlignende indoeuropeisk språkforskning og har arbeidet med praktisk talt alle de gamle indoeuropeiske språkene, men med en viss hovedvekt på keltiske og anatoliske språk. Doktoravhandlingen, Les Origines Indo-Européennes de la «Verschärfung» Germanique (1964), behandlet et problem innenfor germansk fonologi, den såkalte Verschärfung hvorved sekvenser av lange halvvokaler (*-jj- og *-ww-) ble «skjerpet» til lange okklusiver i øst- og nordgermansk, men ble diftongert i vestgermansk, jf. forskjellen på norsk egg og tysk Ei, begge av urgermansk *ajja-.

Lindeman har særlig vektlagt verdien av de såkalte laryngalene for rekonstruksjonen av urindoeuropeisk. Hans innføring i laryngalteorien har kommet i flere og stadig forøkede utgaver, først på tysk (Einführung in die Laryngaltheorie, 1970), siden på engelsk (Introduction to the ‘Laryngeal Theory’, 1987, revidert utg. 1997). Bruken av anførselstegn i den engelske tittelen er ikke tilfeldig, da denne «teorien» etter hvert har blitt en etablert del av indogermanistikken. Det finnes imidlertid divergerende oppfatninger hva gjelder produktet av visse laryngal-sekvenser i datterspråkene, og her forfekter Lindeman teorier som er i mindretall i dagens forskning. Disse kontroversene er bl.a. emne for avhandlingen The triple representation of Schwa in Greek and some related problems of Indo-European phonology (1982).

På bakgrunn av en studie publisert i Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap fra 1965 («La loi de Sievers et le début du mot en indo-européen») har Lindeman gitt opphav til den såkalte Lindemans lov, som begrenser gyldigheten av Sievers’ lov i fremlyd til monosyllabiske ord.

Sammen med germanisten Harald Bjorvand utgav Lindeman i 2000 den omfattende etymologiske ordboken Våre arveord (1142 s.). Ordboken kom i en ny og sterkt utvidet utgave i 2007 (1430 s.). Dette er den første etymologiske ordboken for bokmål siden Falk og Torps Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog (1903–06), som også var et samarbeid mellom en germanist og en indogermanist.

Lindeman har oversatt Sagaen om Cú Chulainns sykeleie og Emers skinnsyke fra gammelirsk (1985) og Vardan og armenernes krig fra gammelarmensk (1992), begge for Thorleif Dahls kulturbibliotek.

Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi 1977.

  • Fredrik Otto Lindeman: Studies in Comparative Indo-European Linguistics. Presented on the Occasion of his Sixtieth Birthday March 3, 1996, red. Helge Lødrup og Inger Moen, Oslo 1996, ISBN 82-7099-254-2. E-bok fra NB

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.