Frederikke Benedicte Dannemand, den danske kong Frederik 6s elskerinne. Var datter av en arbeider. Møtte Frederik 6 i 1808, og forholdet varte til hans død 1839. Hun fikk navnet Dannemand og oberstinne-rang. Hennes 4 barn med kongen fikk adelspatent 1830; den eldste sønnen, Frederik Vilhelm (1813–88), fikk grevetittel 1839.