Frederik Schyberg, dansk teater- og litteraturhistoriker. Utgav Moderne amerikansk litteratur (1930) og skrev doktoravhandling om Walt Whitman (1933), men hans hovedområde var teaterkritikk, som han gjennom sine avisanmeldelser (fra 1937 i Politiken) hevet til et høyt saklig plan. Hans artikkelsamlinger (Ti års teater 1939, Teatret i krig 1949) viser hans litteraturhistoriske skolering og dramaturgiske kyndighet. Fagets historie skrev han i Dansk teaterkritik indtil 1914 (1937); noen forelesninger om skuespillerkunstens vesen utkom på svensk 1949, dansk 1962. Posthumt kom Skuespillerens kunst (1954, norsk overs. 1963).