Frederik Poulsen, dansk forfatter og klassisk arkeolog, 1926–42 direktør ved Ny Carlsberg glyptotek i København. Skrev romaner, fortellinger og reiseskildringer, samt kunsthistoriske verker som Møbelkunstens historie (2 bd., 1918–22), Oraklet i Delfi (1919) og Den delfiske gud og hans helligdom (1924). Erindringer i 3 bind utkom 1946–50.