Frederik Emil August, foregåendes bror, vanlig kjent som prinsen av Nør eller Noer (etter godset Nør ved Eckernförde). Militær utdannelse, 1842–46 stattholder og kommanderende general i hertugdømmene. Deltok i opprøret mot Danmark 1848, landsforvist fra Danmark 1851. Han var svært forhatt og hans bilde ble bl.a. preget på bunnen av danske nattpotter. Prinsen var morganatisk gift.