Frederik Christian August, sønn av Christian Carl Frederik August. Utropte seg selv til regjerende hertug i Slesvig-Holsten ved Frederik 7s død 1863. Bismarck fikk 1865 satt igjennom at han ikke ble hersker i hertugdømmene, men hertugen gav aldri avkall på sin arverett.