Frederik Christian 2, hertug av Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. Han arvet 1794 slektens hertugdømme og bygde ut slottet Augustenborg. Medlem av statsrådet 1786, gjorde her særlig en innsats for undervisningsspørsmål og ble 1805 president i den nyopprettede direksjon for universitetet og de lærde skoler. Han var sterkt interessert i reformer innenfor det lærde skolevesen, og offentliggjorde en rekke artikler i tidsskriftet Minerva. Var i 1810 sterkt interessert i å bli valgt til svensk kronprins. Uoverensstemmelser med svogeren kong Frederik 6 førte til at han tok avskjed fra sine embeter. Han var gift med den danske prinsesse Louise Augusta (1771–1843; offisielt datter av Christian 7, men mer sannsynlig av dronningens elsker Struensee, og dronning Caroline Mathilde).