Frederik Billeskov Jansen, dansk litteraturhistoriker. Dr.phil. 1938 på avhandlingen Holberg som Epigrammatiker og Essayist 1 (bd. 2, 1939), professor i dansk litteratur ved Københavns universitet 1946–77. Hovedverker: Poetik (bd. 1–2, 1941–45), Danmarks Digtekunst (bd. 1–3, 1943–58) – hvor litteraturen behandles ut fra rent estetiske og sjangermessige betraktninger – samt utgaver av Holbergs og Kierkegaards verker i utvalg. Dessuten utgav han flere essaysamlinger, bl.a. Inderlighed og klarhed (1948), Naturen, menneskene og bøgerne (1951), Muserne er kærlige søstre (1992) og Grundtvig og Kierkegaard (1996). Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo i 1981.