Frederik 3, hertug fra 1616, ville frigjøre seg fra den danske konges lensoverhøyhet og sluttet derfor forbund med svenskekongen Karl 10 Gustav, som var gift med hans datter Hedvig Eleonora. Frederik oppnådde visse fordeler etter Roskildefreden 1658.