Frederick John Napier Thesiger Chelmsford, britisk jurist og embetsmann. I Australia 1905–13, visekonge i India 1916–21. I jan. 1918 fremla han et forslag om begrenset selvstyre for India, som 1919 førte til The Government of India Act.