Frederick George Donnan, britisk kjemiker, særlig kjent for arbeider innen kolloidkjemi. Hans teori for membranlikevekter er av stor betydning for biokjemien.