Frederick Arthur Stanley, 16. earl of Derby, 1841–1908, yngre bror av foregående. 1865 konservativt medlem av parlamentet; 1878–80 krigsminister; 1885–86 minister for koloniene; 1886–88 handelsminister. 1888–93 generalguvernør i Canada.