Frederic Sackrider Remington, amerikansk maler, illustratør og billedhugger. Han spesialiserte seg på skildringer av den ville vesten. Han var født i Canton, New York, og vokste opp med jakt og ridning og begynte tidlig å tegne. Han studerte først kunst ved Yale University, før han for første gang reiste mot vest. Senere virket han som bonde, speider, jeger, fangstmann og reporter og fikk førstehånds kjennskap til livet langs nybyggernes veier mot vest, fra the Santa Fe Trail til the Oregon Trail. Etter å ha giftet seg i 1884, begynte han kunststudier for alvor ved Art Students League i New York City. Kort etter begynte han å lage illustrasjoner, skisser og andre arbeider som ble publisert i forbindelse med stoff fra vesten. En stor del av hans tidlige arbeider ble publisert i Colliers og Harpers magasiner. Bildene hans skulle etter hvert komme til å dokumentere vesten slik den var før den hvite sivilisasjonen for alvor endret den. I 1898 var han krigskorrespondent og illustratør for avismannen William Randolph Hearst i den spansk-amerikanske krigen. Her ble han øyenvitne til de amerikanske styrkenes angrep på San Juan Hill, også de som ble ledet av Theodore Roosevelt.