Fred Walberg, norsk lege. Cand.odont. 1948, cand.med. 1952, dr.med. 1956. Tilknyttet Universitetet i Oslo fra 1949, dosent 1963, professor i odontologi (anatomi) 1964–66, fra 1966 professor i medisin (anatomi). Han skrev en rekke avhandlinger om sentralnervesystemets struktur og forbindelser. Bestyrer av Anatomisk institutt 1966-90.