Fraser of Lovat, skotsk klan som har felles opprinnelse med klanen Fraser, og stammer fra Sir Simon Fraser (død 1333). Hans sønnesønn overtok Lovat og flere andre godser i Inverness-shire. Familiens overhode fikk 1458 tittelen lord Lovat. Simon Fraser (ca. 1667–1747), 11. lord Lovat, var en av lederskikkelsene i det jakobinske opprøret i Skottland i 1745; han ble henrettet og hans godser inndratt. Hans sønner Simon Fraser, master of Lovat (1726–82) og Archibald Fraser (1736–1815) ble benådet og opprettet senere flere regimenter som kjempet for britene, bl.a. i den amerikanske uavhengighetskrigen. Brødrene etterlot seg ingen arvinger, og tittelen lord Lovat ble 1837 gitt til en etterkommer av den 4. lord Lovat. Klanens nåværende overhode er en sønnesønn av Simon Christopher Joseph Fraser (1911–95), 17. lord Lovat. Ved hans to sønners tidlige død gikk familiesetet Balblair House og et gods på 400 000 daa land i Inverness-shire tapt for slekten på grunn av arveavgiftene.