Franz Vranitzky, østerriksk politiker (sosialist) og bankmann; utdannet økonom. Leder av det sosialdemokratiske partiet SPÖ 1988–97. Finansministerens nærmeste rådgiver 1970–76, ledende stillinger i østerrikske storbanker 1976–84 og fra 1997, finansminister 1984–86. Østerrikes forbundskansler 1986–97. I 1997 var han OSSEs utsending til Albania.