Franz Fühmann, tysk (østtysk) forfatter. Debuterte som lyriker 1942. Diktsamlingen Die Richtung der Märchen (1962) inneholder et utvalg av hans mest kjente dikt. Det særegne ved hans lyrikk er bruken av symboler hentet fra gamle eventyr for å beskrive nåtiden. Hans prosadiktning er preget av psykologisk dybde, og symbolbruken fra den tidligere lyrikken bibeholdes og utdypes. Som overbevist marxistisk forfatter ble utviklingen i DDR i 1970-årene en stor skuffelse for ham. Han ble etter hvert en respektert skikkelse i fredsbevegelsen og en viktig hjelper for den nye litteraturen. Hans essayistiske mesterverk Der Sturz des Engels (1982) beskriver diktningens seier over de ideologiske doktriner. Briefe 1950–84 utkom 1994.