Franz Conrad von Hötzendorf, østerriksk offiser. Feltmarskalk 1916, sjef for generalstaben 1906–11 og 1912–17. Var under den første verdenskrigs tre første år den egentlige leder av de østerriksk-ungarske stridskrefter. Hadde allerede før krigen stor politisk innflytelse og var overbevist om nødvendigheten av en preventiv krig mot Serbia. Hans erindringer Aus meiner Dienstzeit (1921–25) er et verdifullt bidrag til den første verdenskrigs historie.