Franz Christopher von Jessen, dansk journalist, vant i begynnelsen av 1900-tallet ry som en fremragende «flyvende korrespondent» med skildringer fra begivenhetenes brennpunkter i Europa og Asia. Var senere Paris-korrespondent for Berlingske Tidende og medarbeider i den franske presse. Jessen arbeidet ivrig for at Danmark skulle få Sønderjylland tilbake etter den første verdenskrig. Han utgav romanen Katja (1912, norsk overs. 1948). Hans Mit livs egne, hændelser, mennesker kom i 5 bd. (1943–46).