Franz Anton Maulpertsch, østerriksk maler, en av senbarokkens store mestere i mellomeuropeisk malerkunst. Utdannet i Wien, der han særlig studerte freskomaleri, influert av Piazzetta. Utførte sine store, dramatiske hovedverker i Wien omkring 1760. I hans senere arbeider merkes også spor av den sørtyske rokokko.