Frantz Henrik d' Aubert, norsk ingeniøroffiser og arkitekt, sønn av Benoni d'Aubert. Utdannet i Danmark og Sverige. Han var en av tidens betydeligste arkitekter. Hovedverket er Karljohansverns verft ved Horten; i tillegg til å tegne de viktigste bygningene ledet han fra 1832 byggearbeidene. Et annet av hans arbeider er Nykirkens tårn i Bergen (1824).