Franske union, 1946–58 samlenavn på moderlandet, departementene og koloniene. I 1958 ble Franske union avløst av Det franske fellesskap.