Frans Mercurius van Helmont var en flamsk filosof og pedagog. Han virket i Saarland, Amsterdam, England og Berlin. Grunnleggende i hans filosofi er en monadelære, hvor tanken om reinkarnasjonen har en viktig plass. Som pedagog arbeidet han særlig med undervisning for døve.