Frans 5, hertug 1846–59, fortsatte farens harde regime. Marsrevolusjonen 1848 fordrev ham, men støttet av østerrikske våpen vendte han tilbake. Etter Østerrikes nederlag 1859 mot Frankrike og Sardinia flyktet han på ny. Med ham døde mannslinjen av huset Österreich-Este ut.