Frans 2, den siste hertug av Bretagne, 1435–88, hertug 1458–88, kjempet en fortvilet kamp for Bretagnes selvstendighet mot de franske konger Ludvig 11 og Karl 8. Han var med i Ligue du bien public, stiftet av Karl den dristige av Burgund, sluttet 1478 forbund med England og trolovet sin datter og arving med den engelske tronfølger. Et avgjørende nederlag mot Karl 8 av Frankrike 1488 og Frans' død samme år brakte Bretagne inn under Frankrike. Frans' datter Anna ble tvunget til giftermål med Karl 8.