Frans 1 Stephan, fra 1729 hertug av Lothringen, som han 1735 byttet med Toscana (overtatt 1737). Levde fra 1736 i lykkelig ekteskap med Maria Theresia og var fra 1740 hennes medregent. 1745 valgt til tysk keiser. Stod i skyggen av Maria Theresia og hadde liten politisk innflytelse, men var en dyktig finansmann. Sympatiserte med Frankrike.