Frank Moraes, indisk journalist. I en årrekke utgav han den innflytelsesrike avisen The Indian Express. Særlig i 1950-årene skrev han reportasjer fra India og Kina som har varig historisk verdi. Revolt in Tibet (1959), og ikke minst Nehru: Sunlight and Shadow (1964) er samtidskritikk med glimt av humor og blendende satire.