Frank Arthur Swinnerton, britisk forfatter og kritiker. Romaner bl.a. Nocturne (1917), September (1919, norsk overs. 1920), Harvest Comedy (1937) og Master Jim Probity (1952). Han skrev også ypperlige bøker om engelsk litteratur og litterære personligheter fra begynnelsen av 1900-tallet, særlig den anekdotepregede The Georgian Literary Scene (1935). Swinnerton (1937) er en selvbiografi.