Frangula, planteslekt i trollheggfamilien. 50 arter i tempererte strøk på den nordlige halvkule. En art i Norge, trollhegg.