Franco av Köln, betydningsfull musikkteoretiker på 1200-tallet. Hans skrift Ars cantus mensurabilis fikk stor betydning for utviklingen av mensuralnoteskriften.