Francisco Martínez de la Rosa, spansk politiker og forfatter. 1812 medlem av Cortes, men ble deportert ved Ferdinand 7s tilbakekomst, vendte tilbake ved opprøret 1820 og ble 1822 statsminister. Da eneveldet ble gjeninnført 1823, drog Martínez til Paris. 1833–35 igjen statsminister, senere fører for den moderate, konstitusjonelle opposisjon (moderados). Skrev tallrike dikt (Zaragoza, 1808), dramaer og romaner.