Francis Ysidro Edgeworth, britisk sosialøkonom, en av banebryterne for matematiske metoder innenfor den sosialøkonomiske vitenskap. Grunnlegger og utgiver av Economic Journal 1891–1914.