Francis Place, britisk sosialreformator, utdannet håndverker. Han forsøkte 1793 å organisere en streik blant garverne i London, men mislyktes. Startet deretter en energisk agitasjon mot myndighetenes behandling av arbeidere og håndverkere. I 1799 og 1800 vedtok parlamentet Combination Acts som satte forbud mot fagforeningene. Takket være effektivt organisert press klarte Place å skaffe tilslutning til forslaget om å oppheve forbudet i parlamentet 1824. Den reformbevegelse som dermed ble innledet, bidrog sterkt til radikalisering av Underhuset og til den store reform 1832.