Francis Hayman, britisk maler og bokillustratør. Han arbeidet i sin ungdom som teatermaler, og ble senere kjent både for dekorative arbeider og portretter. Han bidrog til utviklingen av det engelske conversation piece, arbeider som påvirket den unge Thomas Gainsborough. Hans dekorasjoner til Vauxhall Gardens-paviljongene i London ble inspirert av scener fra hverdagslivet, sport og fornøyelser i samtiden.