Sir Francis Beaufort var en britisk marineoffiser, født i Irland. Han begynte i marinen som 13-åring, ble som løytnant skadet i 1812 og tilbrakte resten av sin marinekarriere i land som sjøkart-ansvarlig (Hydrographer of the Admiralty), med graden rear admiral. I 1806 utviklet han det som siden er blitt hetende Beauforts vindskala. Beauforthavet har navn etter ham.