Francesco Zuccarelli, italiensk maler. Rundt 1750–73 var han bosatt i London, der han ved sin medvirkning til stiftelsen av Royal Academy of Arts og sin kunst fikk betydning for utviklingen av det engelske maleri, særlig landskapsmaleriet.