Francesco Rosi, italiensk filmregissør. Var i flere år assistent hos Luchino Visconti, regidebuterte 1958. Gjennombruddsfilmen hans Salvatore Giuliano (Mafiaens fall, 1961), fortalte historien om en siciliansk banditt med referanser til sosiale og politiske forhold. I Le mani sulla città (1963) angrep han boligspekulasjonen, og i den internasjonalt bemerkede Cadaveri eccellenti (Makten og dens pris, 1975) skildret han korrupsjon på høyeste politiske nivå. Samfunnsengasjementet preget store deler av Rosis produksjon, og var fortsatt tydelig i Cristo si è fermato a Eboli (1979), etter Carlo Levis roman, og i familiekrøniken Tre fratelli (Tre brødre, 1981), selv om tonen var mildere. Operafilmen Carmen (1984), og Cronaca di una morte annunciata (Beretningen om et varslet mord, 1988) etter Gabriel García Márquez sin roman, representerte en annen side ved hans produksjon.