Francesco Maria Grimaldi, italiensk fysiker, jesuitt og lærer i matematikk ved ordenskollegiet i Bologna. Grimaldi oppdaget og beskrev lysets bøyning ved et smalt skyggegivende legeme og ved en spalteåpning. Disse fenomenene, som han ikke kunne forklare, kalte han diffraksjon.