Francesco Jovine, italiensk forfatter. Problematikken by–land står sentralt i hans litterære verker. Bylivet skildres gjerne som mondent, men kjedsommelig, som en utilfredsstillende, men bare foreløpig tilværelse. Den historiske romanen Le terre del Sacramento (1950) er hans mest berømte; den beskriver overtro og eldgammel urettferdighet blant bøndene i Molise-distriktet, de sosiale og kulturelle forutsetningene for fascismens fremvekst, og bøndenes kamp mot den statlige overmakten. Poetisk verisme er den sjangermessige merkelappen som er blitt satt på boken, og det er påpekt hvor nær denne ligger en folkelig episk diktning.