Francesco Domenico Guerrazzi, italiensk forfatter, politiker og advokat; hadde studert Machiavelli og svermet for Byron, som han traff i Pisa. Han ville befri sitt fedreland og benytte litteraturen som middel til å drive politisk propaganda, bl.a. i den historiske rabalderromanen La battaglia di Benevento (1828). Sammen med Mazzini grunnla han det patriotiske selskapet La Giovine Italia, men ble forfulgt for sine republikanske anskuelser. I fengselet skrev han sin mest kjente roman, L'assedio di Firenze (1834).