Francesco Dall'Ongaro, italiensk dikter og politiker. Under den italienske frihetskamp organiserte han opprøret i Venezia 1848 og sluttet seg til Garibaldi i Roma. Han skrev patriotiske og folkelige dikt i ballade- og romanseform, flere teaterstykker og historiske verker. Opere scelte (1846–47) er et utvalg i 3 bind av hans verker til 1847. Rime e prose varie (1911), Stornelli, poemetti ed altre poesie (1913).