Francesco Berni, italiensk dikter; trådte inn i den geistlige stand, ble offer for en maktpolitisk intrige og antagelig drept med gift. Hans Orlando rifatto, en satiriserende omarbeidelse av Matteo Boiardos Orlando innamorato, fortrengte i lang tid originalen. Av annen produksjon kan særlig nevnes to burleske farser, La Catrina og Il Mogliazzo, begge skrevet på dialekt. Hans vittige og spottende dikt preges av en smak for den groteske overdrivelse og av underliggende komisk polemikk mot Petrarcas lyrikk.