Francesco Algarotti, italiensk forfatter og kunstskjønner, aktet av opplysningsfilosofene for sine omfattende kunnskaper og elegante presentasjoner av nye ideer. Han bodde utenlands det meste av sitt liv, bl.a. ni år i Tyskland, hvor han bistod kurfyrst August 3 av Sachsen med innkjøp av italienske kunstverker til Dresden-galleriet, og hvor Fredrik den store gjorde ham til greve og kammerherre. Algarottis skrifter spenner over et utall av emner, fra musikk, maleri og arkitektur til fysikk og krigføring. Hans mest berømte verk er Il Newtonianismo per le dame (1737, Newton utlagt for damene) og Viaggi di Russia (1739, Reiser i Russland).