Francesca Caccini, italiensk sanger og komponist; datter og elev av G. Caccini. Særlig kjent for operaen La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina (1625).