Francǫis Billetdoux, fransk forfatter. Han skrev flere romaner, bl.a. Royal garden blues (1957), men er mest kjent som skuespillforfatter: A la Nuit la nuit (1955), Va donc chez Törpe (1957), Il faut passer par les nuages (1964), Rintru pa trou tar, hin! (1971). Skuespillene kan minne om Ionescos teater både ved sin humor og fordi hovedpersonene gjerne har problemer med å kommunisere med andre, men hans verk er ikke preget av den totale mistillit til språket som man finner hos andre «absurdistiske» dramatikere.